Constantijnlaan 2, 4101 JK Culemborg info@cicoco.nl +31 345 778 077

Beelddenken

Beelddenkers….snelle, creatieve denkers met talent!

Tweedaagse workshop
[hr]

Waarom een tweedaagse workshop over beelddenken?

Een beelddenker denkt primair in beelden en gebeurtenissen in plaats van in woorden en begrippen. Zij geven de voorkeur aan het visueel ruimtelijk denken. Naar schatting is 5% van de kinderen in zekere mate een beelddenker (zo’n twee kinderen per groep). Beelddenkers ondervinden op school geregeld problemen op het gebied van taal, rekenen, werktempo en concentratie. Deze problemen ontstaan doordat ons onderwijs veelal gericht is op de verbale manier van informatie verwerken en analytisch van aard is.

Doel
Het doel van deze tweedaagse workshop is u inzicht te geven in wat beelddenken is. Na het volgen van deze workshop bent u zich bewust van het feit dat beelddenken vraagt om vroegtijdige signalering. U weet hoe u beelddenken kunt herkennen en welke onderwijsaanpassingen nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de leerbehoeften van deze kinderen.

De theorie die tijdens bijeenkomsten aan bod komt, wordt ondersteund door praktische voorbeelden en adviezen die u mee kunt nemen in uw dagelijkse praktijk.

Beschrijving bijeenkomst 1 (3 uur):
Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt u antwoord op onderstaande vragen:

[circle_arrow_list]
 • Wat is beelddenken?
 • Welke wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn bekend?
 • Wat is het verschil met dyslexie?
 • Hoe herkent en signaleert u beelddenkers?
 • Wat is kenmerkend voor beelddenkers?
 • In hoeverre gaat uw eigen voorkeur uit naar de visueel-ruimtelijke leerstijl?
 • Welke verschillen zijn te constateren tussen de visueel-ruimtelijke en auditief-volgordelijke leerling? (de linker- versus de rechterhersenhelft)
 • Welke interventies kunnen ingezet worden voor rekenen, taal, werkhouding en motoriek?
 • Wat is de relatie tussen beelddenken, hoogbegaafdheid en sensitiviteit?
[/circle_arrow_list]

Beschrijving bijeenkomst 2 (3 uur):
Tijdens de tweede bijeenkomst maakt u kennis met methoden en werkwijzen die gericht zijn op het begeleiden en ondersteunen van beelddenkers. U maakt o.a. kennis met:

[circle_arrow_list]
 • Technieken om het werkgeheugen te verbeteren
 • Braingym
 • Methoden Leren leren
[/circle_arrow_list]

Verder staan we stil bij het belang van visueel-ruimtelijke vaardigheden en het creatief denken in relatie tot de 21ste eeuw-vaardigheden.

No Comments Yet.

Leave a comment